Розробка необхідної документації з охорони праці

Ми надаємо допомогу при підготовці документів для отримання дозволів Держгірпромнагляду на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки згідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р. в якій зазначається:

п.3. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – об’єкти) за переліками згідно з додатками 1 і 2 чи проводити навчання Працівників з питань охорони праці інших суб’єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу.

Наша компанія може надати допомогу пов’язану з отриманням дозволу Держгірпромнагляду взявши на себе паперову тяганину, вирішення спірних питань та стояння у чергах, що дозволить Вам заощадити як час так сили та нерви.

Facebook
INSTAGRAM