Розробка та атестація зварювальних технологій згідно з ISO 15614-1:2017

Атестація технології зварювання обов’язково проводиться підприємством до початку її застосування з метою перевірки відповідності зварних з’єднань вимогам НД та Правилам:

  • «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» НПАОП 0.00-1.60-66;
  • «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115оС» НПАОП 0.00-1.26-96;
  • «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87;
  • «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98.

Порядок розробки та атестації технологій зварювання:

1 крок: Заповнити заявку.
2 крок: Укласти договір.
3 крок: Оплатити роботи.
4 крок: Розробка технології (перевірка зразків руйнівними та неруйнівними методами контролю).
5 крок: Погодження технологій із замовником.

Дозвіл на застосовування технології зварювання видається органами Держпраці.

Facebook
INSTAGRAM