ПП «Укрпромліфтзвар» працює на ринку професійного навчання з 2001 року.
Навчання спеціалістів з охорони праці, підготовка робітничих кадрів для вітчизняної промисловості та забезпечення надійної експлуатації виробничих об’єктів і процесів є пріоритетними напрямами діяльності підприємства.

На підприємстві впроваджено систему менеджменту якості, відповідно до положень стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

«Надання послуг технічного консультування та підготовки (навчання) персоналу. Перевірка підприємств щодо спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання, експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд обладнання. Проведення технічних випробувань та досліджень обладнання».

Місія підприємства полягає:

 • Ефективному забезпеченні безпеки життєдіяльності людини;
 • Надійній експлуатації промислового обладнання;
 • Якісному навчанні спеціалістів у сфері охорони праці;
 • Профілактиці виробничих ризиків;
 • Забезпеченні якості праці, безпеки виробництва, охорони праці та гігієни труда;
 • Гідному рівні професійної підготовки робітників підприємств;
 • Управлінні системою охорони праці;
 • Розвитку культури праці.

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб замовників шляхом виконання робіт та надання послуг у визначені строки, з найменшими витратами та ризиками для клієнтів.

Завдання:

 • Змістовне та якісне виконання робіт та надання послуг замовникам.
 • Збільшення видів робіт та послуг задля всебічного задоволення потреб замовників.
 • Організаційна, технологічна та методична оптимізація і вдосконалення процесів діяльності підприємства, для забезпечення та підвищення рівня задоволеності замовників, поліпшення ефективності функціонування системи управління якістю.
 • Застосування принципу «якісно-вчасно» у взаємовигідних відносинах із замовниками та партнерами.
 • Забезпеченість підприємства надійними ресурсами, зокрема – висококваліфікованими кадрами.

Шляхи вирішення завдань:

 • Постійне удосконалення та оптимізація менеджменту підприємства, відповідальне ставлення керівників та виконавців до управління якістю послуг, що надаються.
 • Непереривний моніторинг галузі та своєчасне реагування на ринкові зміни із адаптацією до споживчого попиту.
 • Застосування надійних ресурсів і постійного контролю їх якості та відповідності.
 • Розвиток співробітництва і взаємовигідного партнерства зі споживачами послуг, постачальниками та субпідрядниками.
 • Моніторинг інновацій у сфері управління та покращення якості, впровадження таких вдосконалень та досягнень у власну діяльність.
 • Співробітництво та публічність в галузі інформаційного обміну з галузевими підприємствами, установами, організаціями та органами державного нагляду, які регламентують діяльність підприємства.
 • Створення умов мотивації персоналу для підвищення якості робіт та послуг, стимулювання професійної підготовки, формування кваліфікованих спеціалістів високої культури праці.
 • Чіткий розподіл відповідальності на різних етапах процесів надання робіт та послуг.

Персональний склад підприємства складається з досвідчених інженерів, менеджерів та експертів, готових надати кваліфіковану допомогу підприємствам – замовникам за напрямами діяльності компанії.

Facebook
INSTAGRAM