Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОП 0.00-1.61-12

ЗМІСТ

Тема 1

I. Сфера застосування

II. Визначення термінів

ІІІ. Позначення та скорочення

ІV. Загальні вимоги

Тема 2

V. Вимоги безпеки до устаткування

VI. Вимоги безпеки під час дроблення та подрібнення руди

Тема 3

VIII. Вимоги безпеки під час флотації, магнітної сепарації, електричних методів збагачення руд

8.2. Вимоги безпеки до відділень магнітної сепарації та електричних методів збагачення руд

IX. Вимоги безпеки під час гідрометалургійного збагачення

9.1. Вимоги до обладнання, що працює під низьким тиском

9.2. Вимоги до обладнання, що експлуатується під високим тиском

X. Вимоги безпеки під час згущування, зневоднення і сушіння продуктів збагачення руд

10.1. Вимоги безпеки під час згущування пульпи

10.2. Вимоги безпеки під час роботи фільтрувальних апаратів

10.3. Вимоги безпеки під час роботи випарювальних апаратів

XI. Вимоги з охорони праці до реагентних відділень і складів реагентів

11.1. Загальні вимоги

11.2. Вимоги безпеки до складів реагентів

11.3. Вимоги до відділень приготування реагентів

Тема 4

XII. Вимоги безпеки для хвостового господарства

XIII. Вимоги до охорони праці під час агломерації, огрудкування та брикетування, до устаткування випалу вапна та інших матеріалів

13.1. Вимоги до процесів агломерації та огрудкування

13.2. Вимоги до процесів випалення вапняку

XIV. Вимоги до охорони праці на залізничному, автомобільному та інших видах транспорту

14.1. Вимоги з безпеки на залізничному транспорті

14.2. Вимоги з безпеки на автомобільному транспорті

3. Вимоги безпеки до конвеєрного транспорту

14.4. Вимоги безпеки до канатних доріг

Тема 5

XV. Вимоги до охорони праці на складах руди, концентратів

 і нерудних матеріалів

XVI. Вимоги з безпеки до електричного устаткування

1. Вимоги з безпеки до електричних установок напругою до 1000 В

16.2. Вимоги безпеки до електричних установок напругою вище 1000 В

16.3. Вимоги безпеки до електричних двигунів

16.4. Вимоги безпеки до спеціальних електричних установок

XVII. Вимоги до охорони праці під час виконання ремонтно-монтажних робіт

17.1. Загальні вимоги

17.2. Вимоги безпеки під час проведення ремонтних робіт

17.3. Вимоги безпеки під час виконання газополум’яних робіт

XVIII. Вимоги до охорони праці під час обробки руд і пісків, що містять золото

18.1. Загальні вимоги

18.2. Вимоги охорони праці до відділень ціанування

18.3. Вимоги до відділень сорбції, десорбції, регенерації та електролізу

18.4. Вимоги з безпеки під час збагачення пісків

XIX. Вимоги до охорони праці під час виробництва солі

XX. Вимоги до охорони праці під час обробки штучного каміння

Тема 6

XXI. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, водопостачання та каналізації, захисту від шкідливих і небезпечних факторів

21.1. Загальні вимоги

21.2. Вимоги до опалення будівель і споруд

21.3. Вимоги до вентиляції та вентиляційних систем

21.4. Вимоги до водопостачання та каналізації

21.5. Боротьба з пилом та шкідливими газами

21.6. Захист від теплових впливів

21.7. Захист від шуму та вібрації

XXIIВимоги до радіаційної безпеки під час переробки руд з підвищеним вмістом природних радіонуклідів

Facebook
INSTAGRAM