Нормативна база

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про професійно-технічну освіту”

“Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів” НПАОП 0.00-1.02-08

“Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13

“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07

«Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08

“Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12

“Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів” НПАОП 0.00-1.01-07

«Правила безпеки систем газопостачання України» НПАОП 0.00-1.76-15

«Газопостачання» ДБН В.2.5. – 20 – 2001

«Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С» НПАОП 0.00-1.26-96

«Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03

Правила пожежної безпеки в Україні

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Facebook
INSTAGRAM