Атестація зварників згідно з НПАОП 0.00-1.16-96

Атестація зварників згідно «Правил атестації зварників» НПАОП 0.00-1.16-96 поділяється на первинну, періодичну, додаткову та позачергову.

Заявка

Перелік чинних в Україні нормативних документів котрими передбачена атестація зварників на допуск до виконання робіт при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об’єктів та обладнання:

НПАОП 0.00-1.60-66  «Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»

НПАОП 0.00-1.11-98 «Правил будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»

НПАОП 0.00-1.59-87  «Правил будови та безпечної експлуатації  посудин,що працюють під тиском»

НПАОП 0.00-1.01-07 «Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

НПАОП 0.00-1.02-08 «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів»

НПАОП 0.00-1.36-03 «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників»

НПАОП 0.00-1.20-98 «Правил безпеки у газовому господарстві»

НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше     0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С»

ДБН В.2.5-20-2001«Газопостачання»

СНиП 3.05.05-84 «Будівельні   норми та правила. Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи»

СНиП ІІІ-42-80 «Будівельні норми та правила. Магістральні трубопроводи. Правила виробництва та приймання робіт»

Атестація проводиться окремо для кожного із наступних способів зварювання (умовне цифрове позначення способів зварювання відповідає ISO 4063-78):

  1. Ручне дугове зварювання покритим електродом( РДЗ) – 111
  2. Дугове зварювання порошковим дротом (ЗП)-114
  3. Дугове зварювання під флюсом дротяним електродом (ЗФ)- 121
  4. Дугове зварювання порошковим дротом в активних газах(ПАГ)-136
  5. Дугове зварювання порошковим дротом в інертних  газах(ПІГ)-137
  6. Дугове зварювання металевим електродом  в інертних  газах(МІГ)-131
  7. Дугове зварювання металевим електродом  в активних  газах(МАГ)-135
  8. Дугове зварювання вольфрамовим електродом  в інертних  газах(ВП)-141
  9. Газове зварювання (ГЗ)-311

Порядок проведення атестації:

1 крок: Заповнити заявку.
2 крок: Укласти договір.
3 крок: Оплатити роботи.
4 крок: Навчання – атестація.
5 крок: Отримання посвідчення.

Facebook
INSTAGRAM