Розробка і атестація зварювальних технологій

Перелік для зварювальних технологій

Атестація  технології  зварювання обов’язково  проводиться  підприємством до початку її застосування  з  метою  перевірки відповідності зварних з'єднань вимогам НД та Правилам:

  • «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»  НПАОП 0.00-1.60-66;
  • «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115оС» НПАОП 0.00-1.26-96;
  • «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87;
  • «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»  НПАОП 0.00-1.11-98;

Атестація повинна проводитися для кожної групи однотипних зварних з'єднань, які виконуються на даному підприємстві.
   
Технологія зварювання   при  виготовленні,  монтажі, реконструкції та ремонті котлів, трубопроводів, та посудин,  допускається до застосування після підтвердження її технологічності на реальних виробах, перевірки всього  комплексу  потрібних  властивостей  зварних  з'єднань  та засвоєння ефективних методів контролю їх якості.

Програма атестації технології передбачає проведення неруйнівного і руйнівного  контролю контрольних зварних з'єднань та оцінку якості зварювання за результатами контролю.

 Дозвіл на застосовування технології зварювання видається органами Держпраці.