Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для доставки навчального матеріалу та спілкування.

Для цієї технології характерна сильна пізнавальна мотивація, що створюється мережею Інтернет, та якість підготовки фахівця. Це й робить дистанційне навчання технологією навчання 21 століття.

Безперечними перевагами дистанційного навчання є:

  1. Висока ефективність професійної підготовки при низькій вартості освітніх послуг;
  2. Скорочення термінів навчання;
  3. Можливості навчатись без відриву від виробництва;
  4. Незалежність слухача курсів від місця розташування учбового закладу.

Дистанційне навчання в Україні регулюється відповідними нормативно-правовими актами, а саме:

Положенням про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерство освіти і науки України від 25.04.2013 №466.

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 п. 3.5., навчання з питань охорони праці може проводитись і дистанційним методом.

ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» проводить дистанційне навчання посадових осіб та спеціалістів за ліцензованою навчальною програмою комплексу, розробленою НВП "ПРОТЕК", який рекомендований Держпраці України.