Змінено державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Міністерство охорони здоров’я України своїм Наказом № 1477 від 27 листопада 2017 року затвердило зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (зареєстровано в міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 року за № 1518/31386).

Згідно із цими Правилами, до джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо -, телевізійні і радіолокаційні станції різного призначення, що працюють в смузі радіочастот, а також мережа ліній електропередачі, яка складається з повітряних високовольтних ліній електропередачі та електричних підстанцій. До складу підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої і споруди.

Ці санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами, визначають гігієнічні вимоги до передавальних радіо -, телевізійних станцій та інших об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище. Правила поширюються на існуючу житлову забудову, забудову, що проектується і споруджується, окремі житлові, громадські і виробничі будинки різного відомчого підпорядкування, місця масового відпочинку населення, які розміщуються в районах розташування як діючих радіотехнічних об'єктів, так і тих, що проектуються і споруджуються.

Відповідно до внесених Наказом № 1477 змін, гранично допустимий рівень електромагнітних полів для радіотехнічних об'єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см2 або 6 В/м.

Зміни також стосуються розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище», який повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисною зоною та зоною обмеження забудови. Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проводиться на підставі таких вихідних даних на кожен радіотехнічний об'єкт.

Власник радіотехнічного об'єкту повинен забезпечувати дотримання гранично допустимих рівнів електромагнітних полів. Вимірювання їх рівнів проводяться суб'єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності.

Детальніше про зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ви можете дізнатись за наступним посиланням: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31386.html

Додати новий коментар