У чому різниця між небезпекою і ризиком?

Неодноразово в різних нормах і інструкціях з охорони праці та техніки безпеки ми зустрічаємо два слова - «небезпека» і «ризик». І хоча вони часто взаємозамінні, все-таки у кожного з них - свій сенс. Наприклад, як нам визначити, чи є мокра підлога небезпекою або ризиком? Тільки в тому випадку, коли ми будемо розуміти значення обох термінів і використовувати їх належним чином, ми зможемо краще вирішувати питання охорони і безпеки праці.

Небезпека

Існує багато визначень «небезпека», але найбільш поширене визначення в контексті охорони праці та техніки безпеки полягає в тому, що небезпека може бути будь-яким потенційним джерелом шкоди, або будь-якою її вірогідністю по відношенню щодо певного об'єкта або людини. Прикладами таких небезпек є мокра підлога, сонячне світло і токсичні хімічні речовини.

Один з європейських стандартів з охорони праці - стандарт CSA Z1002, що має назву «Охорона праці і техніка безпеки - ідентифікація і усунення небезпеки, а також оцінка і контроль ризиків», визначає небезпеку як потенційне джерело шкоди для працівника. Такі небезпеки на робочому місці можуть виходити із різних джерел, включаючи речовину, продукт, виробничий процес або практику праці. Це може бути, наприклад, гострий ніж, зварювання або залякування. Ці предмети (явища і процеси) вважаються небезпечними, тому що вони можуть завдати шкоди: ножем можна порізатися, зварювання може привести до опіків, а залякування може викликати занепокоєння, страх і депресію. Під небезпеками на робочому місці також розуміють практики і умови, які вивільняють неконтрольовану енергію. Наприклад, об'єкт, який може впасти зверху, вважається небезпечним. Якщо об'єкт падає, він прискорюється через силу тяжіння і може завдати серйозної шкоди людині або іншому об'єкту.

Небезпеки класифікують на наступні категорії:
1) Органічні - бактерії, віруси, комахи, рослини, птахи, тварини, люди тощо.
2) Хімічні - залежать від фізичних, хімічних і токсичних властивостей продукту.
3) Ергономічні - повторювані рухи, неправильна організація робочого місця тощо.
4) Фізичні - випромінювання, магнітні поля, вологість, шум тощо.
5) Психосоціальні - стрес, насильство тощо.
6) Пов'язані з безпекою - джерела падіння або спотикання, збої в роботі обладнання або поломки тощо.

Ризик

Ризик - це ймовірність того, що людина постраждає від шкоди або несприятливого впливу на його здоров'я при виникненні небезпеки. Прикладами ризику будуть - ризик ковзання по мокрій підлозі, тепловий удар при тривалому впливі сонця або захворювання раком шкіри після контакту з токсичними речовинами. Це поняття може також застосовуватися до ситуацій завдання шкоди майну або обладнанню та несприятливого впливу на навколишнє середовище.

Важливо відзначити, що вплив ризику залежить від великої кількості факторів, в тому числі від ступеня схильності до такої небезпеки (наприклад, від кількості разів, коли людина ходить по мокрій підлозі або від тривалості впливу небезпечних хімічних речовин). Ступінь ризику залежить як від характеру небезпеки, так і від характеру впливу. Наприклад, продукт з низькою небезпекою може представляти високий ризик для тих людей, хто схильний до такого ризику найбільше. І навпаки, продукт, який представляє значну небезпеку, може представляти менший ризик, у випадках із низьким ступенем схильності. Однак загальна мета охорони праці полягає в тому, щоб зменшити вплив небезпечних факторів і, в той же час, ризиків.

Ідентифікація небезпеки

Встановлено, що певні умови праці і практика можуть сприяти виникненню нещасних випадків, захворювань і травм. Визначення небезпеки відноситься до процесу її ідентифікації і присвоєння їй характерних рис. Відсутність захисних пристроїв на машинах, неправильно організовані робочі місця, цвіль і погана вентиляція - ось лише деякі з багатьох джерел небезпеки, які можуть бути присутніми на робочому місці.
Якщо небезпека виявлена, її можна - або усунути, або зменшити пов'язаний з нею ризик, дотримуючись ієрархії застосування заходів профілактики.
Тому служба з охорони праці на підприємстві зобов'язана виявляти такі небезпеки і надавати рекомендації щодо їх усунення або зменшення впливу ризиків.

Оцінка ризиків

Оцінка ризиків являє собою процес, в якому:
1) виявляються небезпеки і фактори ризику, які можуть завдати шкоди (ідентифікація небезпеки);
2) аналізуються і оцінюються ризики, пов'язані з кожною небезпекою (аналіз і оцінка ризиків);
3) визначаються відповідні засоби для усунення небезпеки або заходи для зниження ризику в тих випадках, коли небезпека не може бути усунута.

Додати новий коментар