Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) станом на 15 січня 2018 року

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. Вони призначені для уточнення, поглиблення та конкретизації положень законодавчих актів з питань охорони праці, а також регламентації вимог безпеки щодо виробничого середовища, трудового процесу, виробничого устаткування, знарядь праці, засобів захисту працюючих, порядку ведення робіт тощо.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних НПАОП здійснюється за участю Держпраці, профспілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з іншими органами державного нагляду за охороною праці. Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяє поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не менше одного разу на десять років.

На сьогодні ми маємо оновлену інформацію щодо змін у Покажчику НПАОП.  Державна служба України з питань праці Наказом № 9 від 15 січня 2018 року затвердило цей новий Покажчик НПАОП  станом на 15 січня 2018 року.

Для того, щоби краще орієнтуватись у Покажчику, треба знати систему кодування актів з охорони праці. Нагадаємо, що схема позначень НПАОП наступна:

Правовий акт поширюється на всі або кілька видів економічної діяльності, зазначається як код 0.00.

Види НПАОП мають таке цифрове позначення:

Правила - 1

Переліки - 2

Норми - З

Положення - 4

Інструкції - 5

Порядки - 6

Інші - 7

Новий Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) ви можете завантажити за наступним посиланням: http://dsp.gov.ua/pokazhchyk-normatyvno-pravovykh-aktiv-z/

Додати новий коментар