Місія охорони праці в новому робочому середовищі

З появою цифрових і нових технологій світ праці сьогодні зазнає дуже великих змін. Найконкретнішою ілюстрацією, поза всяким сумнівом, є концепція індустрії 4.0: що розвинена у Німеччині. Ця концепція відображає ймовірну четверту промислову революцію, яка в даний час проходить через світ праці, слідом минулих революцій в сфері механізації вісімнадцятого століття, електрифікації - дев'ятнадцятого і автоматизації - двадцятого століття. Сьогодні стрімко змінюються професії, методи виробництва, організація трудового процесу...  Але що в цьому мінливому середовищі відбувається з охороною праці?

Відомо, що охорона і гігієна праці - це система методів, інструментів та заходів, спрямованих на усунення або обмеження впливу шкідливих виробничих факторів і ризиків на людей і їх навколишнє середовище. Ця система включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні та інші заходи, спрямовані на зменшення кількості нещасних випадків на виробництві та профілактику ризиків, а також поліпшення умов праці працівників підприємства. Як результат цих заходів, ми можемо побачити робочі місця і робоче середовище, які найкращим чином підходять для безпечної праці і професійного розвитку людини. Тому сьогодні все більше говорять про головну місію охорони праці, а саме - про забезпечення якісних умов трудового життя людини. Якщо ми згадаємо піраміду Маслоу, то потреби в безпеці людини лежать практично в її основі, слідом за фізіологічними потребами людини, а значить, є визначальними і в трудовому процесі. Якість трудового життя як місія і передбачає, перш за все, розгортання ефективних заходів щодо запобігання професійним ризикам, з метою зниження числа нещасних випадків на виробництві та поліпшення умови праці, а з іншого боку, безпосередньо впливає на добробут співробітників, мотивує працівників підприємства і забезпечує їх продуктивність.

Саме зараз роботодавцям важливо зрозуміти, що для забезпечення високого рівня якості трудового життя необхідно сформувати таку систему менеджменту охорони і безпеки праці, яка була б спроможна комбінувати політику в сфері профілактики виробничих ризиків із засобами безперервного поліпшення умов праці в цілому. Виконуючи всі ці завдання і, постійно інвестуючи в систему охорону праці, такі компанії зроблять роботу у себе не тільки привабливою для людей, а й джерелом їх безперервного розвитку і, навіть - натхнення. У цьому, як вважають багато дослідників, і полягає фактор успіху підприємства в сучасному, постійно мінливому світі праці.

Додати новий коментар